Poprad Návrat na okres Poprad

Základná charakteristika   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 523381
Názov okresu Poprad
Názov kraja Prešovský
Štatút obce mesto
PSČ 058 01
Telefónne smerové číslo 052
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1250
Nadmorská výška obce - mesta v m 684
Celková výmera územia obce [m2] 63 112 594
Hustota obyvateľstva na km2 836
Spádovosť obce   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Poprad
Sídlo pracoviska daňového úradu Prešov
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Poprad
Sídlo Okresného súdu Poprad
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Poprad
Sídlo pracoviska obvodného úradu Poprad
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Poprad

Optimalizované pre: 800x600.   Posledná modifikácia: 20. apríla 2009
Design - Copyright © 2007 INFOSTAT BRATISLAVA, Inštitút informatiky a štatistiky Bratislava
Content - Copyright © 2007 ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Otázky, pripomienky alebo komentáre: MOŠ/MIS - Administrátor