Dolná Ves Návrat na okres Žiar nad Hronom

Základná charakteristika   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 516732
Názov okresu Žiar nad Hronom
Názov kraja Banskobystrický
Štatút obce obec
PSČ 966 31
Telefónne smerové číslo 045
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1429
Nadmorská výška obce - mesta v m 418
Celková výmera územia obce [m2] 2 367 659
Hustota obyvateľstva na km2 104
Spádovosť obce   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Kremnica
Sídlo pracoviska daňového úradu Banská Bystrica
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Kremnica
Sídlo Okresného súdu Žiar nad Hronom
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom
Sídlo pracoviska obvodného úradu Žiar nad Hronom
Sídlo Územnej vojenskej správy Banská Bystrica
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žiar nad Hronom
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Banská Štiavnica

Optimalizované pre: 800x600.   Posledná modifikácia: 20. apríla 2009
Design - Copyright © 2007 INFOSTAT BRATISLAVA, Inštitút informatiky a štatistiky Bratislava
Content - Copyright © 2007 ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Otázky, pripomienky alebo komentáre: MOŠ/MIS - Administrátor