Banská Bystrica Návrat na okres Banská Bystrica

Základná charakteristika   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 508438
Názov okresu Banská Bystrica
Názov kraja Banskobystrický
Štatút obce mesto
PSČ 974 01
Telefónne smerové číslo 048
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1255
Nadmorská výška obce - mesta v m 368
Celková výmera územia obce [m2] 103 376 386
Hustota obyvateľstva na km2 770
Spádovosť obce   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Banská Bystrica
Sídlo pracoviska daňového úradu Banská Bystrica
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Banská Bystrica
Sídlo Okresného súdu Banská Bystrica
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
Sídlo pracoviska obvodného úradu Banská Bystrica
Sídlo Územnej vojenskej správy Banská Bystrica
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica

Optimalizované pre: 800x600.   Posledná modifikácia: 20. apríla 2009
Design - Copyright © 2007 INFOSTAT BRATISLAVA, Inštitút informatiky a štatistiky Bratislava
Content - Copyright © 2007 ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Otázky, pripomienky alebo komentáre: MOŠ/MIS - Administrátor