Ivanka pri Dunaji Návrat na okres Senec

Základná charakteristika   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 507938
Názov okresu Senec
Názov kraja Bratislavský
Štatút obce obec
PSČ 900 28
Telefónne smerové číslo 02
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1209
Nadmorská výška obce - mesta v m 132
Celková výmera územia obce [m2] 14 257 889
Hustota obyvateľstva na km2 422
Spádovosť obce   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Ivanka pri Dunaji
Sídlo pracoviska daňového úradu Bratislava - Petržalka
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Bernolákovo
Sídlo Okresného súdu Pezinok
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Pezinok
Sídlo pracoviska obvodného úradu Senec
Sídlo Územnej vojenskej správy Bratislava - Nové Mesto
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senec
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Senec

Optimalizované pre: 800x600.   Posledná modifikácia: 20. apríla 2009
Design - Copyright © 2007 INFOSTAT BRATISLAVA, Inštitút informatiky a štatistiky Bratislava
Content - Copyright © 2007 ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Otázky, pripomienky alebo komentáre: MOŠ/MIS - Administrátor