Považská Bystrica Návrat na okres Považská Bystrica

Demografia   (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 40982
  muži 19941
  ženy 21041
Predproduktívny vek (0-14) spolu 5424
Produktívny vek (15-54) ženy 12648
Produktívny vek (15-59) muži 14227
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 8683
Počet sobášov 208
Počet rozvodov 81
Počet živonarodených spolu 358
  muži 191
  ženy 167
Počet zomretých spolu 311
  muži 159
  ženy 152
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -171
  muži -62
  ženy -109

Optimalizované pre: 800x600.   Posledná modifikácia: 20. apríla 2009
Design - Copyright © 2007 INFOSTAT BRATISLAVA, Inštitút informatiky a štatistiky Bratislava
Content - Copyright © 2007 ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Otázky, pripomienky alebo komentáre: MOŠ/MIS - Administrátor